Trao giải cho HS đạt giải hội khỏe phù đổng cấp trường và thành phố

Tháng Hai 3, 2016 10:01 sáng

BHG nhà trường trao giải cho học sinh đạt giải hội khỏe phù đổng cấp trường và cấp thành phố năm học 2015 – 2016

IMG_2899IMG_2905IMG_2902