Liên hệ

Trường Tiểu Học Nông Thượng

Địa chỉ: Thôn Nà Bản, Xã Nông Thượng, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
Hiệu Trưởng: Bà Nguyễn Thị Bích Phương
Điện thoại: 02813.811.816
Email:c1nongthuong.pgdtxbackan@backan.edu.vn

Quản trị cổng thông tin điện tử: Quốc Bình – Giáo viên

Điện thoại liên hệ: 0902071850; 0915455617