Chăn ấm mùa đông Tiểu học Nông Thượng

Tháng Hai 3, 2016 9:51 sáng

Ngày 01/02/2016 đồng chí Triệu Đình Đường Bí thư đoàn xã Nông Thượng thành phố Bắc Kạn trao chăn cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

IMG_2893