Giới Thiệu

Lịch sử trường tiểu học Nông Thượng

         Địa chỉ: Thôn Nà Bản, xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

          Trường Tiểu học Nông Thượng tiền thân là trường trường phổ thông cơ sở Nông Thượng. Đến ngày 9 tháng 9 năm 1997 có Quyết định của Sở GD -ĐT chính thức tách thành hai trường. Trường Tiểu học Nông Thượng được sử dụng toàn bộ lớp học và khu đất cũ. Trường THCS chuyển sang địa điểm mới. Từ trước đến nay trường Tiểu học có hai khu, khu trường chính được đầu tư xây dựng 4 nhà cấp 4 gồm 8 phòng đưa vào sử dụng từ năm 1999. Khu điểm trường năm 1982 có hai lớp ghép học tại thôn Tân Thành là lớp ghép 1-2 và lớp ghép 3 – 4 đến năm 1990 mới chuyển các lớp học ra học tại thôn Khuổi Cuồng gồm 5 lớp có từ lớp 1 đến lớp 5 là nhà tạm, đến tháng 11 năm 2009 đã được đầu tư và đưa vào sử dụng gồm 5 phòng học cấp 4 bằng nguồn trái phiếu Chính Phủ.

            Trải qua hơn mười năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường đã được các cấp lãnh đạo quan tâm và đầu tư cơ sở vật chất nên trường ngày một khang trang, trường đã có chi bộ độc lập, 100 % số giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn, chất lượng giáo dục của nhà trường từng bước được nâng cao, nhà trường đã tổ chức cho 100 % học sinh được học hai buổi/ngày.10678673_376102362544741_6260276006808983020_n